Music Lyrics

Fameye – Not God (Lyrics)

Fameye - Not God (Lyrics)

Fameye - Not God (Lyrics)
Fameye – Not God (Lyrics)

Fameye – Not God (Lyrics).

I no be God I go do some
Mintumi yɜ ninyinaa ago do some
Mewu na meko a na asem asa
Opanin dware a na nsuo asa
Adwuma meye yi yɜ owuo adwuma
Sɜ me mmre so o na meko oo

Akwantuo mu nsem se obia nnim
And I can’t explain ma wa gye adi?
Ewiase tesɜn kraa ni
Daakye yebeko baabi
See the goal is to be happy yay
Min hwɜ wodeɜ no oo somebody
Akwanoma ee paa kwesi oo eee

Mebeye bi me mmre so a na me ko oo
Mebeye bi me mmre so a na me ko
Akwanoma ee paa kwesi oo eee
Mebeye bi me mmre so a na me ko oo
Mebeye bi me mmre so a na me ko
Sometimes adey think how time flies
And it feels like you never did nothing
And you cannot bring it back again

READ ALSO: KiDi – I Lied (Lyrics)

So hold on ya pains oh yeah yeah yeah
This thing not fit daze me
Even tho I take plenty
Se meko na meko ye hi a mesan aba
Na me ba nso aa nia mehia ne akwaaba
I no be God I go do some
Mintumi yɜ ninyinaa ago do some
Mewu na meko a na asem asa

Opanin dware a na nsuo asa
Adwuma meye yi yɜ owuo adwuma
Sɜ me mmre so o na meko oo
Akwantuo mu nsem se obia nnim
And I can’t explain ma wa gye adi?
Ewiase tesɜn kraa ni
Daakye yebeko baabi
See the goal is to be happy yay
Min hwɜ wodeɜ no oo somebody
Akwanoma ee paa kwesi oo eee

CLICK TO JOIN OUR WHATSAPP GROUP

Mebeye bi me mmre so a na me ko oo
Mebeye bi me mmre so a na me ko
Akwanoma ee paa kwesi oo eee
Mebeye bi me mmre so a na me ko oo
Mebeye bi me mmre so a na me ko

Source: Musixmatch

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button